Standpunten SP

1.T splitsing Dorpsplein Zuidelijke Parallelweg Laten onderzoeken wat er moet gebeuren om de verkeerssituatie op deze t-splitsing toekomst bestendig te maken. Niet meer werken met lapmiddelen zoals matrixborden en lichtjes in de weg. Maar onderzoeken naar een goede definitieve oplossing zodat fietsverkeer en auto’s
van elkaar gescheiden worden.

2. Verbeteren van de gemeentelijke belasting.
Belasting betalen is iets wat noodzakelijk is om zaken op gemeentelijk niveau te kunnen regelen. Wij zijn voor het idee om de vervuiler te laten betalen. Maar niet voor het spekken van de algemene middelen door een te hoge heffing. Als voorbeeld de honden belasting brengt
120.000 euro op maar voor het verwijderen van de overlast wordt maar 50.000 euro uit gegeven. Het verschil verdwijnt in de pot algemene middelen van de gemeente

3. Hulp voor jongeren die naar het vervolgonderwijs gaan.
Ook in Westervoort hebben we te maken met een groot aantal inwoners die op of onder de armoedegrens leven. De kinderen uit deze gezinnen hebben op het moment van overstappen naar het voortgezet onderwijs meteen een achterstand omdat een internetverbinding en de aanschaf van een computer, laptop of een i-pad niet bekostigd kunnen worden. Wij vinden dat de start goed moet zijn en willen in de komende periode hier voor meer ruimte creëren.

4. Het behalen van minimaal een zwemdiploma A.
In een dorp gelegen tussen rivieren en met veel slootjes en open water mag het niet gebeuren dat er nog mensen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen. Wij zijn een voorstander van het terug invoeren van zwemles op school eventueel in combinatie met natte gymlessen. Maar ook mensen uit andere culturen moeten in de gelegenheid gesteld worden om alsnog deze achterstand in te halen.

5. Betaalbare woonruimte voor jongeren en ouderen
We hebben in Westervoort te maken met een toenemende vergrijzing. Om de doorstroming van starterswoningen te bevorderen zal er een doorstroming gerealiseerd moeten worden van de oudere inwoner naar seniorenwoningen die toekomstbestendig zijn. Wij willen een mix van dit soort woningen samen met eenvoudige bouw voor jongeren. Woonruimte wat op maat voor deze jongere gebouwd of gerenoveerd wordt. Dit kunnen we niet alleen een nauwe samenwerking met de woningbouwverenigingen is een must.